Κυριακή, 15 Ιανουαρίου 2012

Προσλήψεις δίμηνων συμβασιούχων από τον δήμο Θεσσαλονίκης

Δ. Θεσσαλονίκης: Προσλαμβάνει 610 συμβασιούχους

Σε προσλήψεις 610 ατόμων στον τομέα της Καθαριότητας με δίμηνες συμβάσεις προχωρά και πάλι ο δήμος Θεσσαλονίκης για να καλύψει, έστω και προσωρινά, τις ανάγκες που προκύπτουν μέχρι να προσληφθούν οι εργαζόμενοι με οκτάμηνες συμβάσεις.

Ο διαγωνισμός για τα δίμηνα αναμένεται να εγκριθεί απο το δημοτικό συμβούλιο την ερχόμενη Δευτέρα, στη συνέχεια θα περάσει απο την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας- Θράκης για να αναρτηθεί στο τέλος στο Διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του δήμου Θεσσαλονίκης (www.thessaloniki.gr).

Αναλυτικά, ο διαγωνισμός αφορά:

469 εργάτες σαρώματος και αποκομιδής

70 οδηγούς απορριμματοφόρων και φορτηγών οχημάτων καθαριότητας

13 οδηγούς τρικύκλων

27 οδηγούς ρυμουλκών οχημάτων

3 ηλεκτροσυγκολλητές,

4 οξυγονοκολλητές

15 μηχανικούς αυτοκινήτων

έναν χειριστή φορτωτών

δύο ηλεκτροτεχνίτες αυτοκινήτων

έναν εφαρμοστή τορναδόρο

έναν τεχνίτης ελαστικών

δύο τεχνίτες αμαξωμάτων και δύο λιπαντές - πλύντες.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. Μεταξύ αυτών που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα, θα προηγηθούν οι δημότες του δήμου Θεσσαλονίκης και στην κατηγορία των εργατών - εργατριών Καθαριότητας θα δοθεί έμφαση σε μακροχρόνια ανέργους. Όσοι επιλεγούν θα αναλάβουν καθήκοντα στα μέσα Φεβρουαρίου.

via

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...