Κυριακή, 25 Μαρτίου 2012

Κάλυψη κόστους θεραπείας σε 10 παιδιά με κινητική αναπηρία


Το «Χατζηπατέρειο» Κέντρο Αποκατάστασης Σπαστικών Παιδιών (ΚΑΣΠ), ανακοινώνει τη δυνατότητά του να προσφέρει για το έτος 2012 εξειδικευμένο θεραπευτικό πρόγραμμα σε 10 παιδιά με κινητική αναπηρία και άλλες δυσκολίες, που προέρχονται από αδύναμες οικονομικά οικογένειες και των οποίων οι γονείς δεν έχουν κοινωνική ασφάλιση, που θα εξασφάλιζε την κάλυψη των αναγκών τους για θεραπεία και ειδική εκπαίδευση.

Η ενέργεια αυτή στηρίζεται οικονομικά από δωρεά προς το Κέντρο, του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος», (www.SNF.org) στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του να διαθέσει 100 εκατομμύρια ευρώ σε κοινωφελείς οργανισμούς, στα επόμενα τρία χρόνια, προκειμένου να βοηθήσει αυτούς, να αναπτύξουν δράσεις για την ανακούφιση πολιτών που έχουν πληγεί από τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα.

Τα κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα είναι:
. Το παιδί να είναι ηλικίας από μηνών έως 8 ετών.
. Οι γονείς του να είναι ανασφάλιστοι ή/και κάτοχοι Βιβλιαρίου Απορίας
. Ιατρική διάγνωση

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε τις εργάσιμες ημέρες, από τις 8:30 έως τις 15:00, με την Κοινωνική Λειτουργό του Κέντρου, κ. Όλγα Λεβέντη, στα τηλέφωνα: 210-2826913 και 2825622.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...