Τρίτη, 6 Μαρτίου 2012

Πρόγραμμα εκπαίδευσης εθελοντών δασοπροστασίας 2012


Οι Εθελοντές ΔΑΣοπυροπροστασίας Αττικής οργανώνουν και φέτος πρόγραμμα εκπαίδευσης εθελοντών που θα αναλάβουν υπεύθυνοι βάρδιας  στις δασοπυροφυλάξεις της Πάρνηθας από 18/5/2012 έως 15/10/2012.

Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του ΕΔΑΣΑ και στη Πάρνηθα. Τις εκπαιδευτικές διαδρομές μπορούν να παρακολουθήσουν επίσης και όσοι φίλοι και φίλες ενδιαφέρονται απλά και μόνο να γνωρίσουν την ομορφιά της Πάρνηθας. Οι ώρες έναρξης των εκπαιδεύσεων θα τηρηθούν χωρίς καθυστερήσεις, συνεπώς όλοι θα πρέπει να είναι παρόντες την ακριβή ώρα κάθε εκπαίδευσης.
Για τις εκπαιδεύσεις που θα πραγματοποιηθούν στην Πάρνηθα ενδέχεται οι επικρατούσες καιρικές συνθήκες να μεταβάλουν αυθημερόν το αντικείμενο εκπαίδευσης. Εάν κάποια εκπαιδευτική ενότητα ακυρωθεί για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. καιρικές συνθήκες), θα ανακοινωθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα  η νέα ημερομηνία εκπαίδευσης μέσω email, τηλεφώνου και με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του ΕΔΑΣΑ.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Όσοι επιθυμούν να γίνουν υπεύθυνοι πυροφύλαξης ή να διατηρήσουν την ιδιότητα αυτή, θα πρέπει να παρακολουθήσουν υποχρεωτικά τα εξής αντικείμενα:
1. Χρήση Χάρτη-Πυξίδας και ασυρμάτων (τουλάχιστον μία φορά κάθε αντικείμενο)
2. Πρακτική νυχτερινή άσκηση (προσοχή: τουλάχιστον μία φορά σε κάθε πυροφυλάκιο)

Επιθυμητή είναι η συνεπής και σταθερή παρουσία μας στις εκπαιδεύσεις. Οι ώρες έναρξης των εκπαιδεύσεων θα τηρηθούν χωρίς καθυστερήσεις. Παρακαλούμε να φροντίζετε έγκαιρα, ώστε να έχετε ελεύθερη κάθε εκπαιδευτική ημέρα μέχρι το απόγευμα. Οι υπεύθυνοι δασοπυροφύλαξης θα επιλεγούν από τους Συντονιστές Δασοπυροφυλάξεων του ΕΔΑΣΑ βάσει του σχετικού εσωτερικού κανονισμού,   των αντικειμένων που παρακολούθησαν και των επιδόσεών τους σε αυτά. Οι υποψήφιοι υπεύθυνοι δασοπυροφύλαξης πρέπει να συμπληρώσουν τη σχετική υπεύθυνη δήλωση και να κάνουν αίτηση για μέλος του ΕΔΑΣΑ ή να είναι ήδη μέλη του ΕΔΑΣΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το site της ΕΔΑΣΑ.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...