Τρίτη, 20 Μαρτίου 2012

Οκτώ περιζήτητοι τομείς με μέλλον στην Ελλάδα


Magnify Image

Τις 8 βιομηχανίες που θα μπορούσαν να σώσουν   την Ελλάδα για την επόμενη δεκαετία προτείνει η McKinsey. Σε μελέτη με τίτλο: «Η Ελλάδα 10 χρόνια μετά: Σχεδιάζοντας το νέο ελληνικό μοντέλο ανάπτυξης και στρατηγικής» η εταιρία επιλέγει οκτώ τύπους βιομηχανιών οι οποίες θα μπορούσαν να κρατήσουν το βάρος της ανάπτυξης. Οι τομείς δραστηριοποίησης των βιομηχανιών αυτών είναι οι εξής:


1. Παραγωγή γενόσημων φαρμάκων
2. Υδατοκαλλιέργειες
3. Ιατρικός τουρισμός
4. Φροντίδα ηλικιωμένων
5. Μεταφορές cargo
6. Διαχείριση αποβλήτων
7. Τρόφιμα
8. Προγράμματα κλασσικής εκπαίδευσης
Η έρευνα που διεξήχθη από το Δεκέμβριο του 2010 ως το Σεπτέμβριο του 2011  εδώ

via

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...