Παρασκευή, 20 Απριλίου 2012

Δωρεάν διανομή τροφίμων στην Πρέβεζα


Σας ενημερώνουμε οτι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής των ενδιαφερομένων δικαιούχων, του προγράμματος  δωρεάν διανομής τροφίμων στους απόρους της χώρας, παρατείνεται έως και την 30η Ιουνίου 2012  αντί της 31ης Μαρτίου του 2012 που ορίζεται με την υπ.αριθ. 22830/05-04—2012 ΚΥΑ περι επιλεξιμότητας δικαιουχων δωρεάν διανομής.

(Ηανωτέρω απόφαση έχει αποσταλεί για δημοσίευση  με Αρ.Πρωτ.444/39751/30-3-2012 )
Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλεφ.26820 24768 κα Μαραμπούτη Ναυσικά.

via

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...