Σάββατο, 21 Απριλίου 2012

Δωρεάν Νομική Βοήθεια για Νέους (vid)


Η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς παρουσιάζει την τηλεοπτική καμπάνια προβολής του αναμορφωμένου προγράμματος "Δωρεάν Νομική Βοήθεια για Νέους", η οποία θα προβάλλεται καθ'όλη τη διάρκεια του Φεβρουαρίου ως κοινωνικό μήνυμα.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, δίνεται η δυνατότητα σε ανήλικους και σε νέους που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες ή αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα να ζητήσουν δωρεάν νομική συνδρομή τόσο ενώπιον του δικαστηρίου όσο και εξωδικαστικά για τις ποινικές, αστικές, δοικητικές και εργασιακές διαφορές που προβλέπονται στον Οδηγό του προγράμματος.

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με 10 δικηγορικούς συλλόγους ανά την Ελλάδα οι οποίοι επιλέχτηκαν κατόπιν ανοιχτής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δημοσίευσε η Γραμματεία στο site της υπηρεσίας (www.neagenia.gr).


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...