Πέμπτη, 17 Μαΐου 2012

Στα Χανιά η κινητή μονάδα μαστογράφου


Στο Δήμο Χανίων θα βρίσκεται η Κινητή Μονάδα Μαστογράφου της Περιφέρειας Κρήτης από την Δευτέρα 21 Μάιου έως την Παρασκευή 1η Ιουνίου 2012.
Ειδικότερα, η Κινητή Μονάδα Μαστογραφίας της Περιφέρειας Κρήτης θα πραγματοποιήσει το εξής πρόγραμμα επισκέψεων:

. Δευτέρα 21/5 έως και Πέμπτη 24/5: Νεώρια, Παλιό Λιμάνι.
. Παρασκευή 25/5, Δευτέρα 28/5: Νέο Δημοτικό Κατάστημα Σούδας (τηλ. επικοινωνίας για αιτήσεις συμμετοχής: ΚΑΠΗ ΣΟΥΔΑΣ, 28213 41425).
. Τρίτη 29/5, Τετάρτη 30/5: Κουνουπιδιανά, (τηλ. επικοινωνίας για αιτήσεις συμμετοχής: ΚΑΠΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ, 28210 09030).
. Πέμπτη 31/5 και Παρασκευή 1/6: Δαράτσο (τηλ. επικοινωνίας για αιτήσεις συμμετοχής: ΚΑΠΗ ΔΑΡΑΤΣΟΥ, 28210 93225).

Σύμφωνα με το αρμόδιο Γραφείο του Δήμου Χανίων η επιλογή των γυναικών, που θα υποβληθούν σε εξέταση μαστογραφίας, θα γίνει από τις κοινωνικές δομές, που διαθέτει ο Δήμος, ενώ τα κριτήρια που θα ληφθούν υπόψη είναι:
. Ηλικία: 40-70 ετών.
. Οικογενειακό ιστορικό, που αφορά κυρίως το μαστό.
. Αποκλείονται οι γυναίκες: α) που έχουν κάνει ολική μαστεκτομή, β)μαστεκτομή πριν την πάροδο δέκα ετών, γ) γυναίκες, που έχουν ελεγχθεί με μαστογραφία σε χρονικό διάστημα μικρότερο του ενός έτους.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...