Τετάρτη, 18 Ιουλίου 2012

250 προσλήψεις σε φορείς της Θεσσαλονίκης - Δείτε αναλυτικά τις θέσεις

250 προσλήψεις σε φορείς της Θεσσαλονίκης- Δείτε αναλυτικά

Την πρόσληψη 250  ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 5 μηνών, για την υλοποίηση του προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) ανακοίνωσε το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού.
Το νέο προσωπικό θα εργαστεί σε φορείς του Νομού Θεσσαλονίκης.Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί. Δείτε αναλυτικά τις θέσεις.


ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ
ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ3
ΠΕ Η ΤΕ Η ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ1
ΤΕ Η ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ2
ΠΕ Η ΔΕ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ2
ΠΕ Η ΔΕ ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΩΝ2
ΤΕ Η ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ18
ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ1
ΠΕ Η ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ1
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ3
ΠΕ Η ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ2
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ2
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ2
ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ2
ΔΕ ΜΟΔΙΣΤΡΩΝ2
ΔΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΞΥΛΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ2
ΔΕ ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΟΥΡΩΝ - ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΩΝ - ΚΗΠΟΥΡΩΝ - ΑΝΘΟΚΟΜΩΝ2
ΠΕ Η ΤΕ Η ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΩΝ2
ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ2
ΔΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ2
ΠΕ Η ΤΕ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ2
ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ2
ΤΕ Η ΔΕ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ3
ΠΕ Η ΤΕ Η ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ3
ΥΕ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ2
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ2
ΤΕ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ Η ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ1
ΠΕ Η ΤΕ Η ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ2
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ1
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ1
ΠΕ Η ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ2
ΠΕ Η ΤΕ Η ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ2
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ1
ΤΕ Η ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ3
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ1
ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ1
ΤΕ Η ΔΕ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ1
ΠΕ Η ΔΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ1
ΠΕ Η ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ3
ΠΕ Η ΔΕ ΧΟΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ2
ΠΕ Η ΔΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΙΔΗΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ (ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΟΙ)3
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ3
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ5
ΔΕ ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΟΥΡΩΝ- ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΩΝ- ΚΗΠΟΥΡΩΝ- ΑΝΘΟΚΟΜΩΝ5
ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ13
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ19
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ2
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ2
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ5
ΤΕ Η ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ2
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)8
ΥΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ - ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ5
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)5
ΤΕ Η ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ1
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ5
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ1
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ5
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ6
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ1
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ1
ΠΕ Η ΤΕ Η ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ7
ΥΕ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ3
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ6
ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ6
ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ4
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ2
ΔΕ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΤΡΟΧΟΝΟΜΩΝ10
ΔΕ ΣΥΝΟΔΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ5
ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ8
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ2
ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ1
ΠE ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ1
ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΛΟΓΩΝ1
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ1
ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ1
ΠΕ Η ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ1
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ1
ΠΕ Η ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ1
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ1
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ1

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...