Τρίτη, 31 Ιουλίου 2012

Σταθμός ενοικίασης ποδηλάτων και στη Θεσσαλονίκη


Ξεκινάει καλοκαιρινή βόλτα με το ποδήλατο στην Παραλία Περαίας.. Κι αν δεν έχετε μπορείτε να νοικιάσετε. Πού θα απευθυνθείτε και τι θα χρειαστείτε...

 Το Τμήμα Αθλητισμού του Δήμου Θερμαϊκού, στα πλαίσια των αθλητικών δράσεων του, αποφάσισε να δημιουργήσει πιλοτικά ένα σύστημα ενοικίασης ποδηλάτων για όλους του κατοίκους και τους επισκέπτες του Δήμου Θερμαϊκού.

Η διάρκεια της δράσης «Βόλτα με ποδήλατο» θα λειτουργήσει τους καλοκαιρινούς μήνες, από 1 Αυγούστου έως 15 Σεπτεμβρίου 2012.
Ο σταθμός ενοικίασης και παράδοσης ποδηλάτων είναι ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος στην ανατολική πλευρά της παραλίας Περαίας, Ακτής & Φιλίππου.

Το ωράριο λειτουργίας του σταθμού είναι από Δευτέρα έως Κυριακή: 10:00 – 14:00 & 16:00 - 21:00. Τηλέφωνο επικοινωνίας στο σταθμό ενοικίασης είναι 6980115448 ή στο Τμήμα Αθλητισμού 2392076040 & 2392076011 (πρωινές ώρες).

Για την δράση «Βόλτα με Ποδήλατο» θα χρησιμοποιηθούν αρχικά 30 ποδήλατα, 10 ενηλίκων και 20 παιδικά, τα οποία θα είναι διαθέσιμα καθημερινά. Τα έσοδα που θα προκύψουν θα χρησιμοποιούνται για την συντήρηση και επέκταση της δράσης.

Κόστος ενοικίασης
Η ενοικίαση είναι ατομική και καθορίζεται από τον χρόνο μεταξύ παραλαβής και παράδοσης.
Για κάθε χρήση ποδηλάτου προκαταβάλλεται το ποσό του ενός ευρώ (1,00 €) με το οποίο ο χρήστης έχει το δικαίωμα χρήσης τριών (3) ωρών. Η χρέωση επιβάλλεται με τη συμπλήρωση της προηγούμενης και την έναρξη της επόμενης. Η ενοικίαση για 3 ώρες και 5 λεπτά έως και 6 ώρες η χρέωση είναι δύο ευρώ (2,00 €). Για 6 ώρες και 5 λεπτά έως 9 ώρες η χρέωση είναι τρία ευρώ (3,00€). Και για 9 ώρες και 5 λεπτά έως 12 ώρες η χρέωση είναι τέσσερα ευρώ (4,00€).
Για εικοσιτετράωρη χρήση (προγραμματισμένη επιστροφή την επόμενη ημέρα) η συνολική χρέωση είναι τέσσερα ευρώ (€4,00).
Για μη έγκαιρη επιστροφή του ποδηλάτου εντός της ημέρας (μη προγραμματισμένη επιστροφή την επόμενη ημέρα), υπάρχει επιπλέον χρέωση δυο ευρώ (€2,00).

1 ώρα έως 3 ώρες 1,00 €
3+ ώρες έως 6 ώρες 2,00 €
6+ ώρες έως 9 ώρες 3,00 €
9+ ώρες έως 12 ώρες 4,00 €

Η πληρωμή θα γίνετε με απόδοση απόδειξης είσπραξης από τον υπάλληλο του σταθμού.

Κανονισμός δράσης Βόλτα με Ποδήλατο
1. Δικαίωμα ενοικίασης έχουν όσοι είναι 18 ετών και άνω, γνωρίζουν ποδήλατο και τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.)
2. Επίσης δικαίωμα ενοικίασης έχουν οι ανήλικοι που γνωρίζουν ποδήλατο, μόνο εάν υπάρχει ενήλικος γονέας ή κηδεμόνας συνοδός, ο οποίος αναλαμβάνει και αποδέχεται γραπτώς την εποπτεία του ανηλίκου.
3. Απαραίτητη η επίδειξη ταυτότητας ή διαβατηρίου ή διπλώματος οδήγησης, το οποίο και θα φωτογραφίζει ο υπεύθυνος λειτουργίας του σταθμού ενοικίασης.
4. Εάν ο υπεύθυνος του σταθμού ενοικίασης θεωρήσει τον πελάτη αναξιόπιστο μπορεί να αρνηθεί την ενοικίαση χωρίς να εξηγήσει το λόγο.
5. Το αρχικό ποσό της ενοικίασης προκαταβάλλεται (1,00€).
6. Ο εκτιμώμενος χρόνος επιστροφής δηλώνεται κατά την παραλαβή του ποδηλάτου και η επιπλέον συνολική χρέωση υπολογίζεται με την επιστροφή του ποδηλάτου και σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται στην ενότητα Κόστος Ενοικίασης.
7. Η παραλαβή και η επιστροφή των ποδηλάτων γίνεται κατά τις ημέρες Δευτέρα έως Κυριακή από τις 10:00 – 14:00 & 16:00 - 21:00, στον προκαθορισμένο χώρο με παρουσία του υπεύθυνου λειτουργίας του σταθμού ενοικίασης και με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη για την τήρηση του χρόνου επιστροφής. Για την παραλαβή του ποδηλάτου είναι απαραίτητη η προσκόμιση αποδεικτικού ταυτοποίησης του χρήστη.
8. Σε περίπτωση αδυναμίας επιστροφής του ποδηλάτου (στον εκτιμώμενο χρόνο παράδοσης), ο χρήστης οφείλει να ενημερώσει τον υπεύθυνο στο τηλέφωνο 6980115448.
9. Σε περίπτωση απώλειας, καταστροφής ή μη επιστροφής του ποδηλάτου, ο χρήστης καταβάλει το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία αγοράς του, διακοσίων ευρώ (200,00 €).
10. Ο έλεγχος για την καλή κατάσταση και λειτουργία του ποδηλάτου, κατά την παράδοση και την παραλαβή, γίνεται από τον κάθε χρήστη παρουσία του υπεύθυνου για τη λειτουργία της δράσης.
11.Για πιθανές βλάβες που προκύπτουν κατά την διάρκεια της χρήσης, ο χρήστης οφείλει να ενημερώσει άμεσα τους υπεύθυνους στο τηλέφωνο 6980115448 και επιβαρύνεται με το ποσό που αντιστοιχεί στην αγορά των ανταλλακτικών για την επισκευή.
12.Απαραίτητη προϋπόθεση για την ενοικίαση ποδηλάτου είναι η υπογραφή υπεύθυνης δήλωσης ότι : γνωρίζω να ποδηλατώ, είμαι υγιής και σε καλή φυσική κατάσταση για να κάνω ποδήλατο, γνωρίζω τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.), έλεγξα και διαπίστωσα ότι είναι σε καλή κατάσταση και λειτουργεί το ποδήλατο που θα χρησιμοποιώ, κατανοώ τους κινδύνους που σχετίζονται με την ποδηλασία, σε περιοχές όπου κινούνται πεζοί, αυτοκίνητα και άλλα οχήματα, αναλαμβάνω αποκλειστικά την ευθύνη έναντι τρίτων για τις μετακινήσεις μου και για τη χρήση του ποδηλάτου που θα κάνω κατά το διάστημα χρήσης του, απαλλάσσω και εξαιρώ τους απασχολούμενους, τους υπεύθυνους λειτουργίας της δράσης Βόλτα με ποδήλατο και το ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. από οποιαδήποτε διεκδίκηση ή μήνυση από εμένα, την οικογένειά μου, εκπρόσωπους της περιουσίας μου, τους κληρονόμους ή πληρεξούσιους μου, ως αποτέλεσμα της χρήσης και των μετακινήσεων μέσω του ποδηλάτου που θα χρησιμοποιώ, διάβασα και αποδέχομαι πλήρως τον “Κανονισμό της Δράσης Βόλτα με ποδήλατο” του Τμήματος Αθλητισμού του ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ.
13.Το ποδήλατο και όλα τα εξαρτήματά του θα πρέπει να επιστρέφονται στην συμφωνημένη ώρα. Η επιστροφή του ποδηλάτου πέραν της προπληρωμένης ώρας έχει ως αποτέλεσμα τη χρέωση του πελάτη σύμφωνα τον παρόντα κανονισμό.
14.Δεν επιτρέπεται η ενοικίαση ποδηλάτου σε ανήλικους κάτω των 18 ετών εκτός εάν υπάρχει ενήλικος γονέας ή κηδεμόνας συνοδός, ο οποίος αναλαμβάνει και αποδέχεται γραπτώς την εποπτεία του ανηλίκου δηλώνοντας ότι : αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη και την εποπτεία για την/τον ________________του _______ έτος γεν. _____ , ο/η οποίος/α γνωρίζει ποδήλατο, θα συμμορφώνεται πλήρως με τις υποδείξεις μου, έλεγξα και διαπίστωσα ότι είναι σε καλή κατάσταση και λειτουργεί το ποδήλατο που θα χρησιμοποιεί, κατανοώ τους κινδύνους που σχετίζονται με την ποδηλασία, σε περιοχές όπου κινούνται πεζοί, αυτοκίνητα και άλλα οχήματα, αναλαμβάνω αποκλειστικά την ευθύνη έναντι τρίτων για τις μετακινήσεις του/της και για τη χρήση του ποδηλάτου που θα κάνει κατά το διάστημα χρήσης του, απαλλάσσω και εξαιρώ τους απασχολούμενους, τους υπεύθυνους λειτουργίας της δράσης Βόλτα με ποδήλατο και το ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. από οποιαδήποτε διεκδίκηση ή μήνυση από εμένα, την οικογένειά μου, εκπρόσωπους της περιουσίας μου, τους κληρονόμους ή πληρεξούσιους μου, ως αποτέλεσμα της χρήσης και των μετακινήσεων μέσω του ποδηλάτου που θα χρησιμοποιώ, διάβασα και αποδέχομαι πλήρως τον “Κανονισμό της Δράσης Βόλτα με ποδήλατο” του Τμήματος Αθλητισμού του ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ.
15.Σε περίπτωση οποιασδήποτε βλάβης, απώλειας ή κλοπής του ποδηλάτου, ο πελάτης πρέπει να αναλάβει πλήρως το κόστος αντικατάστασης του ποδηλάτου ή του εξαρτήματος που εκλάπη.
16.Το ΔΗΠΠΑΚΥΘ δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για ατυχήματα ή ζημιές που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της ενοικίασης. Στην περίπτωση αυτή ο πελάτης δεν μπορεί να επιρρίψει καμία ευθύνη στην πλευρά του ΝΠΔΔ και πρέπει να εγκαταλείψει οποιαδήποτε αξίωση του ενάντια στην εταιρεία μας για τυχόν ατυχήματα, ζημιές ή τραυματισμούς κατά τη διάρκεια της περιόδου μίσθωσης.
17.Το Τμήμα Αθλητισμού διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής του κόστους χρήσης της δράσης Βόλτα με ποδήλατα ανά καλοκαιρινή περίοδο.

Πρακτικές Συμβουλές

Να φοράτε πάντα κράνος

Προσέχετε τους πεζούς και τα άλλα οχήματα και προειδοποιήστε τους για τους ελιγμούς σας.

Προσέξτε στις λωρίδες κυκλοφορίας για δεξιά στροφή και στους σηματοδότες, αποφεύγοντας τις προσπεράσεις από την δεξιά πλευρά.

Προτιμήστε τους ποδηλατοδρόμους όπου υπάρχουν.

Φροντίστε να διακρίνεστε σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, χρησιμοποιώντας φωτεινό ρουχισμό και τον φωτισμό σήμανσης του ποδηλάτου.

Ελέγξτε την αξιοπιστία του ποδηλάτου πριν από κάθε χρήση (λάστιχα, φρένα, κάθισμα, κουδούνι).

Φροντίστε για την επιτήρηση και ασφαλή φύλαξη του ποδηλάτου όσο δεν το χρησιμοποιείτε.

Μην παραβιάζετε τον Κ.Ο.Κ.

Μην επιχειρείτε προσπεράσεις αν δεν επαρκεί ο χώρος.

Μην κινήστε πολύ κοντά σε άλλα κινούμενα οχήματα.

Μη διέρχεστε πολύ κοντά από σταθμευμένα ή σταματημένα οχήματα.

Μη χρησιμοποιείτε ακουστικά (για μουσική ή τηλέφωνο) όταν κάνετε ποδήλατο

Μην κάνετε ποδήλατο υπό την επήρεια οινοπνεύματος, ναρκωτικών ουσιών ή φαρμάκων που επιδρούν στην αντίληψη.

Μην εγκαταλείπετε το ποδήλατο χωρίς επιτήρηση ή ακλείδωτο σε χώρους που δεν φυλάσσονται.

Μη μεταφέρετε άλλα άτομα ή ογκώδη αντικείμενα με το ποδήλατο.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...