Κυριακή, 11 Νοεμβρίου 2012

Δωρεάν σεμινάριο για φορολογικούς ελέγχους στη Λάρισα
Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των Λογιστών Φοροτεχνικών διοργανώνει στη Λάρισα σεμινάριο με θέμα: “Φορολογικοί Ελεγχοι”.

Τo πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα σεμιναρίων του Περιφερειακού Τμήματος Θεσσαλίας του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος ( ΟΕΕ) (Παπαναστασίου 21, 2ος όροφος), από 8/12/2012 έως και 20/12/2012 και θα έχει διάρκεια 20 ωρών.

Αναλυτικά οι ημέρες και ώρες διεξαγωγής του σεμιναρίου έχουν ως εξής:
Σάββατο 08/12/2012 09.00 – 14.00, Πέμπτη 13/12/2012 17.00 – 22.00, Σάββατο 15/12/2012 09.00 – 14.00 και Πέμπτη 20/12/2012 17.00 – 22.00.
Δικαίωμα συμμετοχής στο σεμινάριο έχουν τα μέλη του Ο.Ε.Ε., εφόσον έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, που η επαγγελματική τους ταυτότητα είναι σε ισχύ. Τα σεμινάρια διατίθενται δωρεάν.

Μετά το τέλος του επιμορφωτικού προγράμματος θα χορηγηθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης σε όλους τους συμμετέχοντες, εφόσον έχουν παρακολουθήσει το σύνολο του σεμιναρίου.

Αιτήσεις θα παραλαμβάνονται καθημερινά από το Περιφερειακό Τμήμα Θεσσαλίας (Παπαναστασίου 21, 2ος όροφος), από την 02/11/2012. Επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν και να αποστείλουν την αίτηση συμμετοχής στο e-mail: oee7pt@oe-e.gr ή στο fax: 2410 533123. Προτεραιότητα έχουν οι Λογιστές Α’ και Β’ τάξης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τηλεφωνούν στο 2410 531422.

Έντυπο αίτησης θα διατίθεται από το Περιφερειακό Τμήμα Θεσσαλίας (Παπαναστασίου 21, 2ος όροφος), αλλά και από τη σχετική ιστοσελίδα του Ο.Ε.Ε. (www.oe-e.gr) . Οι αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν και από τρίτο πρόσωπο.

via

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...