Σάββατο, 8 Δεκεμβρίου 2012

Μείωση δημοτικών τελών για ευπαθείς ομάδες του δήμου Αγίων Αναργύρων-ΚαματερούΣτη μείωση (μέχρι και πλήρη απαλλαγή) των δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2013 για ΑμεΑ, απόρους και πολυτέκνους προχώρησε ο Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού, μετά την αριθ. 369/12 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.
Αναλυτικότερα:

Α. ΑμεΑ
Για τα ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% και οικογενειακό εισόδημα έως 14.400 €, ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ.
Για τα ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% και οικογενειακό εισόδημα από 14.400 € έως 20.000 €, μείωση κατά 50% των δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού.
Για τις οικογένειες που δύο (2) μέλη τους είναι ΑμεΑ, ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ

Β. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ
Για τους πολύτεκνους με τέσσερα (4) παιδιά και άνω, εκ των οποίων τα δύο (2) είναι ανήλικα και οικογενειακό εισόδημα έως 20.000 €, ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ
Για τους τρίτεκνους με δύο (2) παιδιά ανήλικα και οικογενειακό εισόδημα έως 20.000 €, μείωση κατά 50% των δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού.
Για τους άγαμους γονείς με προστατευόμενα παιδιά με εισόδημα έως 14.400 €, ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ

Γ. ΑΠΟΡΟΙ
Για απόρους οι οποίοι έχουν απόφαση οικονομικής αδυναμίας από την Δ/νση Κοινωνικής Πρόνοιας , ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ

Για άτομα με ατομικό εισόδημα έως 3.000 € και οικογενειακό έως 6.000 €, ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ

Οι οικογένειες που ανήκουν σε μία από τις παραπάνω κατηγορίες απαιτείται να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
Αίτηση (οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από 2/1/2013 έως 28/2/2013 και θα αφορούν το τρέχον έτος)
Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
Αντίγραφο Λογαριασμού ΔΕΗ
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
Αντίγραφο Εκκαθαριστικού σημειώματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ , για το 2012.
6α. Για τα ΑμεΑ, απαιτείται Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής από την οποία προκύπτει για τον φέροντα ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%
6β Για τα ΑμεΑ απαιτείται πιστοποιητικό εγγραφής μέλους σε πρωτοβάθμιο όργανο μέλους της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία.
7. Για τους πολύτεκνους απαιτείται βεβαίωση από την Α.Σ.Π.Ε, που προκύπτει η ιδιότητα του πολύτεκνου
8. Για τους απόρους, απαιτείται απόφαση οικονομικής αδυναμίας από την Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο γραφείο εσόδων του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού, στο τηλ. 213 2023647 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9.00 με 14.00.

via

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...