Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2011

Φωτοβολταϊκά στις σχολικές στέγες της Καρδίτσας

Αίτημα προς τη ΔΕΗ για έγκριση τοποθέτησης φωτοβολταϊκών συστημάτων έως 10 ΚW σε στέγες 31 δημοτικών κτηρίων και σχολικών μονάδων πρόκειται να υποβάλει ο Δήμος Καρδίτσας στο πλαίσιο της πολιτικής προώθησης της χρήσης και αξιοποίησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας


Πιο συγκεκριμένα, η σχεδιαζόμενη δράση αφορά την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστημάτων έως 10 KW σε στέγες και δώματα δημοτικών κτιρίων, προκειμένου στη συνέχεια να διατίθεται η παραγόμενη ενέργεια στη ΔΕΗ έναντι οικονομικού αντιτίμου το οποίο ανέρχεται σε 0,55 ευρώ/KW για συμβάσεις που υπογράφονται μέχρι τέλος του 2011.

Η σύμβαση αυτή ισχύει για χρονική διάρκεια 25 ετών.

Τα έσοδα που θα προκύψουν από μια τέτοια κίνηση, μπορούν να συγκροτήσουν ένα «πράσινο ταμείο», με το οποίο ο Δήμος Καρδίτσας θα μπορεί να ενισχύει παρόμοιες φιλοπεριβαλλοντικές και ενεργειακές δράσεις στο μέλλον.

Σημειώνεται ότι η χρήση φωτοβολταϊκών συστημάτων για την απόδοση ενέργειας σε κτίρια παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα, αφού βελτιώνει το ενεργειακό αποτύπωμα και την συντελεστή ενεργειακής απόδοσης.

Παράλληλα, οδηγεί εν γένει στη μείωση της χρήσης των συμβατικών ορυκτών καυσίμων άρα και τη μείωση της ρύπανσης μέσω της μηδενικής έκλυσης αερίων, μείωση του ηχητικής ρύπανσης λόγω της χαμηλής στάθμης θορύβου, μείωση των εκπομπών ακτινοβολίας με σημαντικά οφέλη που αφορούν την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, αλλά και μείωση του οικονομικού κόστους.

Τέλος, η εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών συστημάτων γίνεται χωρίς να απαιτούνται ιδιαίτερες επεμβάσεις στις οροφές των κτιρίων, ενώ, όταν χρειασθεί έχουν τη δυνατότητα απεγκατάστασης και ανακύκλωσης. Με τις σημερινές τιμές το κόστος της επένδυσης μπορεί να αποσβεστεί σε λιγότερο απότέσσερα χρόνια, εφόσον η αίτηση προς την ΔΕΗ ολοκληρωθεί εντός του 2011.Από την αρχή του 2012 προβλέπεται μείωση 5% στην τιμή της πράσινης κιλοβατώρας. Το εν λόγω πρόγραμμα έχει γνωρίσει ιδιαίτερη αποδοχή και από πολλούς συμπολίτες μας που έχουν ήδη προχωρήσει σε τέτοιες εγκαταστάσεις σε στέγες και δώματα σπιτιών και πολυκατοικιών.

Σημειώνεται ότι οι εγκαταστάσεις αυτές έχουν προτεραιότητα σε σχέση με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε οικόπεδα και αγροτεμάχια και αντιμετωπίζονται έτσι από τη ΔΕΗ. Ήδη σε όλη την Ευρώπη, ακόμη και σε βορειότερες χώρες η εγκατεστημένη ισχύς φωτοβολταϊκών στις στέγες ανά κάτοικο είναι πολλαπλάσια σε σχέση με την κατάσταση στη χώρα μας που θεωρείται ιδανική για τέτοιες εφαρμογές.

Ο αριθμός των δημοτικών κτιρίων και σχολείων τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων ανέρχεται σε τριάντα ένα (31).

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αποφάσισε ομόφωνα την έναρξη της διαδικασίας για την κατάθεση αιτήματος προς τη ΔΕΗ, ώστε να προχωρήσει ο Δήμος στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στις στέγες δημοτικών κτιρίων και σχολείων, τα οποία θα παραμείνουν στην κατοχή του Δήμου.

via.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...