Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2012

Δωρεάν τρόφιμα σε 25.000 άτομα του νομού Λαρίσης

Δωρεάν τρόφιμα σε 25.000 άτομα του νομού

Με τη διανομή 50 τόνων φέτας την επόμενη Πέμπτη στην Ελασσόνα και την επόμενη Παρασκευή στη Λάρισα, ολοκληρώνεται το Πρόγραμμα της Δωρεάν Διανομής Τροφίμων για το 2011, που υλοποιεί η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας μέσω του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.


Το πρόγραμμα διανομής δωρεάν τροφίμων σε απόρους του νομού  Λάρισας  για το 2011 ξεπέρασε κάθε προηγούμενο, αγγίζοντας τους 25.000 δικαιούχους, μόνο στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας.

Σύμφωνα πάντως με εκτιμήσεις, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, της συρρίκνωσης του εισοδήματος  και της δυσμένειας πολλών νοικοκυριών να ανταπεξέλθουν ακόμη και στις βασικές καθημερινές τους ανάγκες, αναμένεται ο αριθμός των δικαιούχων να αυξηθεί κατά πολύ για το Πρόγραμμα του 2012, δεδομένου ότι τα κριτήρια για τη συμμετοχή είναι εισοδηματικά (ανάλογα με το ύψος της φορολογικής δήλωσης).

Ήδη αρκετοί νέοι φορείς   εκδηλώνουν ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα του 2012 και να εξασφαλίσουν έτσι δωρεάν τρόφιμα για τα μέλη τους. Σύμφωνα με τη διαδικασία που ακολουθείται, η παραλαβή των προϊόντων γίνεται από τους φορείς, οι οποίοι τα διανέμουν στη συνέχεια στα άπορα μέλη τους.

Ως φορείς υλοποίησης ορίζονται Φιλανθρωπικά Ιδρύματα, Ιερές Μητροπόλεις, οι Σύλλογοι Πολυτέκνων - Τριτέκνων,   Σύλλογοι Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες , Χρονίως Πασχόντων, Ψυχικά Πασχόντων κ.λ.π. Σύλλογοι αθίγγανων, Δήμοι και Κοινότητες ορεινών και μειονεκτικών περιοχών ή δημοτών που επλήγησαν από θεομηνίες. Τα τρόφιμα που διανεμήθηκαν το 2011 είναι  μακαρόνια,  ρύζι, τυρί φέτα και γραβιέρα.

Δικαιολογητικά για το νέο Πρόγραμμα Διανομής Τροφίμων για το 2012

Μέχρι και τις 31 Μαρτίου 2012 μπορούν οι φορείς που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο νέο Πρόγραμμα Δωρεάν Διανομής Τροφίμων για το 2012 να υποβάλλουν τα σχετικά δικαιολογητικά, σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π. Ε. Λάρισας.
Καλούνται οι φορείς να συγκεντρώσουν έγκαιρα τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τα μέλη τους ,εφ όσον αυτά πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, (σύμφωνα με την 22830/05-04-2011 ΚΥΑ)  και να τα προσκομίσουν στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας  και Κτηνιατρικής μέχρι τις 31 Μαρτίου 2012.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι: Αίτηση, Εκκαθαριστικό Σημείωμα, Φωτοτυπία Ταυτότητας,  Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης και Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας (μόνο για Δήμους).

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...