Παρασκευή, 6 Ιανουαρίου 2012

Επιδοτούμενα προγράμματα για εργαζόμενους ιδιωτικού τομέα στην Χίο


Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εκπαιδευομένων για Συμμετοχή στα Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης Εργαζομένων Ιδιωτικού Τομέα του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, στα πλαίσια της υλοποίησης του εγκεκριμένου προγράμματος «Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης για το Ανθρώπινο Δυναμικό του Ιδιωτικού Τομέα», το οποίο εντάσσεται στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» της προγραμματικής περιόδου «ΕΣΠΑ 2007-2013» και συγχρηματοδοτείται κατά 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και κατά 20% από εθνικούς πόρους υλοποιεί τα παρακάτω προγράμματα:


ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:Εισαγωγικές γνώσεις Πληροφορικής, Βασικές – Συμπληρωματικές Γνώσεις στην Πληροφορική

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ: 100

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Ανοιχτό

Οι εκπαιδευόμενοι με την επιτυχή παρακολούθηση των προγραμμάτων θα λάβουν από το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «πιστοποιητικό δια βίου εκπαίδευσης» όπως προβλέπεται από το άρθρο 9 του Νόμου 3369/2005. Για τα προγράμματα πληροφορικής οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης «Βασικών Δεξιοτήτων Πληροφορικής» δωρεάν.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

Έντυπη αίτηση για συμμετοχή τους στο πρόγραμμα
Σύντομο Βιογραφικό με συνοπτική περιγραφή των σπουδών και των επιμορφωτικών προγραμμάτων, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που κρίνουν οι ίδιοι απαραίτητο
Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Ταυτότητας
Βεβαίωση ότι απασχολούνται το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα
Φωτοαντίγραφο Τίτλου Σπουδών
Οδηγίες Υποβολής Αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να προμηθευτούν την έντυπη Αίτηση Συμμετοχής από την ιστοσελίδα www.inegsee.gr ή από τo ΙΝΕ/ΓΣΕΕ στην παρακάτω διεύθυνση όπου κατατίθενται οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά συμμετοχής ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, ΜΑΡΤΥΡΩΝ 2 (Εργατικό Κέντρο Χίου), 82100 ΧΙΟΣ

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή άλλη πληροφορία στο τηλ:  22710 23550, κ. Σταματία Πολίτη ή κ. Παντελή Μωϋσάκη.

via

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...