Κυριακή, 5 Φεβρουαρίου 2012

Δράσεις για μια πιο ενεργή συμμετοχή της τρίτης ηλικίας


Η Αντιδημαρχία  Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Αγίας Παρασκευής, στα πλαίσια της ανακήρυξης του 2012 ως  “Ευρωπαϊκού Έτους Ενεργούς Γήρανσης” και με στόχο να δοθούν οι ευκαιρίες στους ηλικιωμένους δημότες,  για μεταβίβαση εμπειριών, για ενεργό συμμετοχή στη τοπική κοινωνία, για αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης και για καλύτερη ποιότητα ζωής, σχεδίασε και πρόκειται να υλοποιήσει τις εξής δράσεις:


1)Ανταλλαγή Εμπειριών σε θέματα απασχόλησης
Πρόκειται γι α την δημιουργία  “Τράπεζας Δεξιοτήτων” που θα αφορά στην συγκέντρωση και ταξινόμηση κατά επάγγελμα ,σε μία ποικίλη  θεματική ενότητα,εμπειριών και δεξιοτήτων, που θα μεταβιβάζονται ως γνώση  στους ενδιαφερόμενους με αποτέλεσμα την επαγγελματική κατάρτιση ή επανακατάρτιση τους.

Ο “εκπαιδευτής” που διαθέτει χρόνια εργασιακής εμπειρίας, θα παρέχει δωρεάν τις εξειδικευμένες γνώσεις του ,σε κάθε ενδιαφερόμενο «μαθητευόμενο”, προκειμένου αυτός να αποκτήσει νέες δεξιότητες, που θα τον κατευθύνουν σε μία θέση εργασίας και θα προάγουν την επαγγελματική και προσωπική του εξέλιξη.

2)Ενεργός συμμετοχή στην τοπική κοινωνία
Όπως προκύπτει από την αποσαφήνιση του όρου, που δίνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η “ενεργός συμμετοχή” αφορά στην δυνατότητα των μεγαλυτέρων σε ηλικία ατόμων , να απολαμβάνουν περισσότερα και όχι λιγότερα  στη ζωή , στη δουλειά , στο σπίτι και στη τοπική κοινωνία. Παράλληλα οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα πρέπει να ευαισθητοποιηθούν και να ευαισθητοποιήσουν τις νεότερες γενιές, ώστε αυτή η δυνατότητα να δοθεί ανεμπόδιστα και αβίαστα στους ηλικιωμένους.

Προκειμένου λοιπόν να εξασφαλιστεί  η δυνατότητα για ενεργό συμμετοχή των ηλικιωμένων συνδημοτών μας, θα υλοποιηθεί η σύσταση  επιτροπής  “Δημογεροντίας”.
Πρόκειται για επιτροπή εκπροσώπησης  ηλικιωμένων ανδρών και γυναικών μέσα από την οργανωμένη υπηρεσία τους, το ΚΑΠΗ, η οποία  θα αναδειχθεί με δημοκρατικές διαδικασίες , μέσω εκλογών.
Τα μέλη που θα εκλεγούν , θα μεταφέρουν ιδέες, αιτήματα, προτάσεις, θα μεταβιβάζουν πληροφορίες για τις τοπικές υποθέσεις, θα αυτενεργούν στηρίζοντας την λειτουργία του ΚΑΠΗ,  συμπληρωματικά και όπου υπάρχει ανάγκη, ενώ θα οργανώνουν  και δράσεις εθελοντισμού και αλληλεγγύης προς τις άλλες γενιές.

Με αυτόν τον τρόπο προωθείται η ενσωμάτωση και η κοινωνική ένταξη των ηλικιωμένων συνδημοτών μας στην τοπική κοινωνία ,ενώ ταυτόχρονα αξιοποιείται ένα πολύτιμο και ενεργό ανθρώπινο κεφάλαιο της πόλης μας.

3)Αναβάθμιση επιπέδου  ποιότητας ζωής
Πρόκειται για  σειρά δράσεων με κέντρο αναφοράς τους ηλικιωμένους κατοίκους της πόλης μας , για τις οποίες  ο Δήμος Αγίας Παρασκευής  θα συνεργαστεί με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες του καθώς  και με τους τοπικούς φορείς.

Στόχος είναι να εξασφαλιστεί, πέρα από την απλή διαβίωση, η αναβάθμιση του  επίπεδου της ποιότητας ζωής  των μεγαλυτέρων σε ηλικία συνδημοτών μας.
Οι δράσεις θα επικεντρώνονται σε θέματα  καθημερινότητας όπως, κατάλληλα πεζοδρόμια, αστικές συγκοινωνίες σε τοπικό επίπεδο, προσβασιμότητα σε υπηρεσίες , διευκόλυνση στη διεκπεραίωση διοικητικών διαδικασιών, αλλά και σε προγράμματα αγωγής υγείας, προώθησης της υγιούς εικόνας των ηλικιωμένων στη κοινωνία, ψυχαγωγίας, αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου και επιμόρφωσης μέσω προγραμμάτων δια βίου μάθησης.

via

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...