Τετάρτη, 29 Φεβρουαρίου 2012

Κοινωνικό Παντοπωλείο στο Δήμο Καστοριάς


Ο Δήμος Καστοριάς, σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Καστοριάς, στο πλαίσιο της ευρύτερης κοινωνικής του πολιτικής για την υποστήριξη και ενίσχυση των ασθενέστερων κοινωνικών τάξεων του τοπικού πληθυσμού, αποφάσισε την ίδρυση και λειτουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου στο Δήμο Καστοριάς, μέσω του οποίου θα διατίθενται δωρεάν βασικά είδη διατροφής και διαβίωσης σε άπορους δημότες και μόνιμους κατοίκους του Δήμου.

Οι δικαιούχοι θα επιλέγονται κατόπιν αιτήσεως και εφόσον προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά ενώ πέρα από το γεγονός ότι θα πρέπει να είναι δημότες και μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Καστοριάς, θα συνυπολογίζονται και τα εξής εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια :

Απορία : Τεκμαρτό ή Πραγματικό Ετήσιο Οικογενειακό Εισόδημα έως 4.700,00 €
Οικογενειακή Κατάσταση : πολυτεκνία, μονογονεϊκές οικογένειες κ.λ.π.
Περιουσιακή Κατάσταση
Αναπηρία ή ύπαρξη προβλημάτων υγείας
Συνθήκες στέγασης
Ανεργία

Η κάλυψη ή μη των παραπάνω κριτηρίων θα διαπιστώνεται από την εξέταση των κάτωθι δικαιολογητικών που θα πρέπει να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι:
1. Αίτηση ενδιαφέροντος
2. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
3. Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας
4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
5. Πρόσφατο Εκκαθαριστικό Εφορίας ή Υπ. Δήλωση περί μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δηλώσεως θεωρούμενη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
6. Εφόσον υπάρχουν, προσκομίζονται Ε2,Ε3 και Ε9
7. Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής ή άλλου δημόσιου φορέα, εφόσον υπάρχει πρόβλημα υγείας
8. Κάρτα Ανεργίας εφόσον πρόκειται για ανέργους
9. Γνωμάτευση Α’/βάθμιας Επιτροπής περί ποσοστού αναπηρίας, εφόσον πρόκειται για ΑΜΕΑ
10. Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο πιστοποιεί ότι ο αιτών πληροί τις προϋποθέσεις για την ένταξή του ως ωφελούμενος του Κοινωνικού Παντοπωλείου

Η παραλαβή των αιτήσεων θα πραγματοποιείται κάθε Πέμπτη & Παρασκευή, από το γραφείο Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου Καστοριάς (στο Ισόγειο του Κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς ) και μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών θα παρέχεται στους τελικούς δικαιούχους Κάρτα Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων / Κάρτα Κοινωνικών Παροχών το χρονικό διάστημα ισχύος της οποίας ή η παράταση αυτού θα καθορίζεται κατά περίπτωση από την αρμόδια επιτροπή για την αξιολόγηση των αιτήσεων.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν :
-          Με το Γραφείο Αντιδημάρχου Πολιτισμού – Τουρισμού-Υγείας-Πρόνοιας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τηλ. 2467022655 , 2467029630 ,2467028999
-          Με το Γραφείο Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου Καστοριάς, κ. Ιωάννης Χατζηκυριακίδης , τηλ. 2467350206

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...