Δευτέρα, 5 Μαρτίου 2012

Δωρεάν επιμορφωτικό σεμινάριο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Δ. Κρήτης


Δωρεάν επιμορφωτικό σεμινάριο διοργανώνει η διοίκηση του Τμήματος Δυτικής Κρήτης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο και Κυριακή 10 και 11 Μαρτίου στο ΕΒΕΧ, στα Χανιά, 09:00 - 17:00.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομολόγοι και λογιστές - φοροτέχνες των Χανίων και του Ρεθύμνου, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στη γραμματεία του ΟΕΕ Δυτικής Κρήτης, 9:00 - 15:00, Δευτέρα - Παρασκευή.

Προϋπόθεση συμμετοχής αποτελεί η εξόφληση των ετήσιων συνδρομών, με εξαίρεση τους άνεργους οικονομολόγους και λογιστές.

Βεβαιώσεις παρακολούθησης θα δοθούν σε όσους συμμετέχουν χωρίς απουσίες σε ολόκληρο το 2ήμερο 20ωρο σεμινάριο.

Το πρόγραμμα του σεμιναρίου έχει ως εξής:

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ΔΛΠ / ΔΠΧΑ Θεματικές Ενότητες
(20 Ώρες)

Ενότητα I. Οικονομικές καταστάσεις

1.Θεσμικό πλαίσιο για ανάπτυξη και εφαρμογή των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ

2.Πλαίσιο για την Ετοιμασία και Παρουσίαση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (ΧΚ) Ενότητα II. Παρουσίαση Προτύπων

3.ΔΛΠ 16 «Υλικά πάγια στοιχεία Ενεργητικού»

4.ΔΛΠ 17 «Μισθώσεις»

5.ΔΛΠ 36 «Απομείωση Αξίας Στοιχείων Ενεργητικού»

6.ΔΛΠ 12 «Φόροι Εισοδήματος»

7.ΔΛΠ 18 «Έσοδα»

8.ΔΛΠ 37 «Προβλέψεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενες απαιτήσεις»

9.ΔΛΠ 10 «Γεγονότα μεταγενέστερα της ημερομηνίας Ισολογισμού» Ενότητα II. Επισκόπηση των επιπτώσεων λόγω της μετάπτωσης στα ΔΠΧΠ

10.Δημιουργική Λογιστική

11.Χρήση ερωτηματολογίου για συλλογή στοιχείων που αφορούν  την διαδικασία μετατροπής

12.Επίδραση μεταβολών μετατροπής

13.Κύριες Διαφορές των ΔΛΠ από τα ΕΛΠ

via

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...