Δευτέρα, 12 Μαρτίου 2012

Πρόσληψη συμβασιούχων στην Καθαριότητα του Δ. Θεσσαλονίκης


Σε νέα προκήρυξη για την πρόσληψη 610 υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο μηνών, προχωρά ο δήμος Θεσσαλονίκης για να καλύψει το κενό που δημιουργείται στην υπηρεσία Καθαριότητας από τη σταδιακή αποχώρηση συμβασιούχων.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να προχωρήσει η διαδικασία είναι να δοθεί το «πράσινο φως» από το δημοτικό συμβούλιο, το οποίο θα συζητήσει το θέμα στη συνεδρίασή του την προσεχή Δευτέρα 12 Μαρτίου.

Οι 610 προσληφθέντες θα εργαστούν στην υπηρεσία Καθαριότητας κατά το δίμηνο από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο. Οι θέσεις κατανέμονται ως εξής: 469 εργάτες – εργάτριες σαρώματος και αποκομιδής, 70 οδηγοί απορριμματοφόρων και φορτηγών οχημάτων καθαριότητας, 13 οδηγοί τρικύκλων, 27 οδηγοί ρυμουλκών οχημάτων, 4 οξυγονοκολλητές, 3 ηλεκτροσυγκολλητές, 15 μηχανικοί αυτοκινήτων, 2 ηλεκτροτεχνίτες αυτοκινήτων, 1 χειριστής φορτωτών, 1 εφαρμοστής τορναδόρος, 1 τεχνίτης ελαστικών, 2 τεχνίτες αμαξωμάτων και 2 λιπαντές – πλύντες.

Η δαπάνη της πρόσληψης του ανωτέρω προσωπικού ανέρχεται σε 2,4 εκατ. ευρώ και έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του δήμου Θεσσαλονίκης οικονομικού έτους 2012.

Υπενθυμίζεται ότι κάθε χρόνο στη διεύθυνση Καθαριότητας προσλαμβάνονται περίπου 800 με 900 άτομα, με συμβάσεις οκτάμηνης διάρκειας. Για το 2012, ο δήμος ζήτησε με έγγραφό του την πρόσληψη 904 οκταμηνιτών, ωστόσο η αρμόδια τριμελής επιτροπή των αρμόδιων υπουργείων καθυστερεί χαρακτηριστικά να δώσει το πράσινο φως με αποτέλεσμα να δημιουργείται κενό. Έτσι, ο δήμος προχώρησε στη λύση της πρόσληψης ατόμων με δίμηνης διάρκειας συμβάσεις, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, η οποία σύμφωνα με το νόμο δεν προϋποθέτει έγκριση από την τριμελή εξ' υπουργών επιτροπή.

via

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...