Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2012

Δωρεάν διανομή τροφίμων από το Δήμο Ηλιούπολης


O Δήμος Ηλιούπολης, σε συνεργασία με τον Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό «ΕΔΡΑ - Κοινωνικές Συνεταιριστικές Δραστηριότητες Ευπαθών Ομάδων», συμμετέχει στο πρόγραμμα διανομής τροφίμων (ζυμαρικών, ρυζιού, φέτας ΠΟΠ και γραβιέρας Κρήτης ΠΟΠ) του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι άπορα άτομα ή οικογένειες με ετήσιο ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα μέχρι 12.000 ευρώ. Το ανωτέρω εισόδημα προσαυξάνεται κατά 30 % για την σύζυγο και τα πρώτα δύο ανήλικα παιδιά ή προστατευόμενο παιδί, ενώ για κάθε ένα από τα επόμενα ανήλικα ή προστατευόμενα παιδιά προσαυξάνεται κατά 40%. Επιπλέον, το εισόδημα των 12.000€ προσαυξάνεται κατά 50% στις περιπτώσεις πασχόντων από βαριά ανίατα ή δυσίατα νοσήματα και κατά 40% σε περίπτωση μη ύπαρξης ιδιόκτητης κατοικίας.

Τα δικαιολογητικά που οφείλουν να καταθέσουν οι δικαιούχοι είναι τα εξής:

-Αίτηση του δικαιούχου

-Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, για την συμμετοχή στο πρόγραμμα μέσω του φορέα υλοποίησης Κ.Σ.Δ.Ε.Ο.«ΕΔΡΑ»

-Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου νομίμου εγγράφου ταυτοποίησης του δικαιούχου

-Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

-Βεβαίωση μονίμου κατοικίας από το δήμο

-Θεωρημένο αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου Εισοδήματος, του προηγούμενου έτους εφαρμογής του προγράμματος (οικονομικό έτος 2011) ή θεωρημένο αντίγραφο υποβληθείσης δήλωσης (Ε1) ή Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη από την αρμόδια ΔΟΥ, περί μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης

-Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%, σε περιπτώσεις Ατόμων με Αναπηρία.

Τα δικαιολογητικά κατατίθενται έως την Δευτέρα 26 Μαρτίου 2012, στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Ηλιούπολης, Σοφ. Βενιζέλου 112 & Πρωτόπαπα, τηλ. 2109970000.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...