Σάββατο, 15 Σεπτεμβρίου 2012

Δωρεάν επιμορφωτικό σεμινάριο για φοροτεχνικούς στη Λάρισα




Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας συνεχίζοντας το πρόγραμμα για τη διαρκή ενημέρωση των Λογιστών Φοροτεχνικών διοργανώνει στη Λάρισα σεμινάριο με θέμα: «Εργασίες τέλους χρήσης - κατάρτιση ισολογισμού».


Τo πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα σεμιναρίων του Περιφερειακού Τμήματος Θεσσαλίας του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Παπαναστασίου 21, 2ος όροφος), από 22/09/2012 έως και 13//10/2012 και θα έχει διάρκεια 15 ωρών.

Αναλυτικά οι ημέρες και ώρες διεξαγωγής θα έχουν ως εξής:

Σάββατο 22/09/2012 09.00 – 14.00
Σάββατο 06/10/2012 09.00 – 14.00
Σάββατο 13/10/2012 09.00 – 14.00

Δικαίωμα συμμετοχής στο σεμινάριο έχουν τα μέλη του Ο.Ε.Ε., εφόσον έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, που η άδειά τους είναι σε ισχύ.

Τα σεμινάρια διατίθενται δωρεάν.

Μετά το τέλος του επιμορφωτικού προγράμματος θα χορηγηθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης σε όλους τους συμμετέχοντες, εφόσον έχουν παρακολουθήσει το σύνολο του σεμιναρίου

Αιτήσεις θα παραλαμβάνονται καθημερινά από το Περιφερειακό Τμήμα Θεσσαλίας (Παπαναστασίου 21, 2ος όροφος), από την 13/09/2012.

Επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν και να αποστείλουν την αίτηση συμμετοχής στο e-mail: oee7pt@oe-e.gr ή στο fax: 2410 533123

Προτεραιότητα παρακολούθησης έχουν οι νέοι συνάδελφοι.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο 2410 531422. Έντυπο αίτησης θα διατίθεται από το Περιφερειακό Τμήμα Θεσσαλίας (Παπαναστασίου 21, 2ος όροφος), αλλά και από τη σχετική ιστοσελίδα του Ο.Ε.Ε. (www.oe-e.gr) Οι αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν και από τρίτο πρόσωπο.

via

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...