Κυριακή, 29 Ιανουαρίου 2012

40 προσλήψεις σε μονάδες κοινωνικής φροντίδας όλης της χώρας

40 προσλήψεις σε Μονάδες Φροντίδας

Σαράντα θέσεις επικουρικού προσωπικού ενέκριναν τα συναρμόδια υπουργεία Υγείας και Οικονομικών σε Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας τριών Υγειονομικών Περιφερειών της χώρας.
Σύμφωνα με την ΚΥΑ, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3037 30.12.2011, τεύχος Β΄, η πλειονότητα των θέσεων -31 στο σύνολό τους- αντιστοιχεί σε Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας. Οι θέσεις αντιστοιχούν σε έντεκα ειδικότητες όλων των κατηγοριών Εκπαίδευσης, εκ των οποίων τις περισσότερες συγκεντρώνουν οι ακόλουθες πέντε:

-ΤΕ Φυσιοθεραπευτών, πέντε θέσεις,
-ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων, τέσσερις θέσεις,
-ΤΕ Λογοθεραπευτών, τέσσερις θέσεις,
-ΤΕ Νοσηλευτών, τέσσερις θέσεις, και
-ΥΕ Τραυματιοφορέων, τρεις θέσεις.

Από δύο θέσεις κατανέμονται στις ειδικότητες ΠΕ Ψυχολόγων, ΤΕ Εργοθεραπευτών, ΠΕ Ψυχολόγων, ΤΕ Πληροφορικής και ΠΕ Ειδικών Παιδαγωγών, ενώ μία στην ειδικότητα ΔΕ Πληρώματος Ασθενοφόρων. Το προσωπικό θα προσληφθεί με συμβάσεις ορισμένου χρόνου διάρκειας από έξι έως δώδεκα μήνες και θα στελεχώσει, μεταξύ άλλων, τα ΚΕΚΥΚΑμεΑ Μεσσηνίας, Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας και Αργολίδας, τα ΚΑΦΚΑ Κορίνθου, και Αμφιλοχίας, τα ΘΧΠ Λεχαινών και «Κλεομένους Οικονόμου Ιατρού» και τη Μονάδα Σπαστικών Παιδιών Πάτρας.

Οκτώ θέσεις επικουρικού προσωπικού εγκρίθηκαν για τις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας και το ΘΧΠ Λάρισας, που υπάγονται στην 5η ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας. Τις θέσεις θα καταλάβουν δύο Ψυχολόγοι Πανεπιστημιακής, τρεις Εργοθεραπευτές, δύο Κοινωνικοί Λειτουργοί Τεχνολογικής και ένας Διοικητικός, επίσης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

Στο ΚΕΚΥΚΑμεΑ Ρεθύμνου, που ανήκει στην 7η ΥΠΕ Κρήτης εγκρίθηκε μία θέση Λογοθεραπευτή ή Εργοθεραπευτή ή Φυσιοθεραπευτή ή Επισκέπτη Υγείας ή Κοινωνικού Λειτουργού κατηγορίας ΠΕ.

Κατερίνα Κυρίτση

via

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...