Πέμπτη, 16 Μαΐου 2013

Προσλήψεις για τις παιδικές κατασκηνώσεις του δήμου Τρίπολης
Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το χρονικό διάστημα από 17-6-2013 έως και 11-8 2013, συνολικά τριάντα  ατόμων για τις ανάγκες λειτουργίας των παιδικών κατασκηνώσεων του Δήμου στο Παράλιο Άστρος ανακοίνωσε ο δήμος Τρίπολης.

Συγκεκριμένα ο δήμος θα προχωρησει στην προσλήψη:

- Ενός (1) εκπαιδευτικού ως αρχηγού. Θα επιλεγεί κατά προτεραιότητα απόφοιτος πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, σχολής Φυσικής Αγωγής με κτήση πτυχίου τουλάχιστον από πενταετίας, ελλείψει δε αυτού πτυχιούχος παιδαγωγικών σχολών, επίσης με κτήση πτυχίου τουλάχιστον από πενταετίας.
- Ενός (1) μάγειρα
- Έξι (6) τραπεζοκόμων
-Πέντε (5) καθηγητών Φυσικής Αγωγής, ελλείψει δε αυτών φοιτητών Φυσικής Αγωγής

Για τη μία από τις παραπάνω θέσεις θα προτιμηθούν καθηγητές που έχουν πιστοποίηση ναυαγοσώστη, ελλείψει δε αυτών φοιτητές Φυσικής Αγωγής με την αντίστοιχη πιστοποίηση.

- Δώδεκα (12) ομαδαρχών. Θα προτιμηθούν πτυχιούχοι παιδαγωγικών, φιλοσοφικών, θεολογικών, ιστορικών και θετικών επιστημών, ελλείψει δε αυτών φοιτητές των ανωτέρω σχολών
-Ενός (1) Ιατρού, ελλείψει δε αυτού μίας (1) νοσηλεύτριας
-Ενός (1) φύλακα
- Δύο (2) καθαριστριών
- Ενός (1) εργάτη γενικών καθηκόντων, κατά προτίμηση με άδεια οδήγησης τουλάχιστον Β΄ κατηγορίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους με τα σχετικά δικαιολογητικά στο Δήμο Τρίπολης έως και 24 Μαΐου 2013.

via

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...