Τετάρτη, 25 Ιουλίου 2012

Προγράμματα μέσω e-learning από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου με έκπτωση έως και 40%


16 200x283

Για λίγες ακόμη ημέρες και μέχρι 31 Ιουλίου 2012 μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να προεγγράφονται στα προγράμματα που προσφέρει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου με εκπτώσεις που αθροιστικά μπορεί να φθάνουν έως 40%.


Τα Προγράμματα αυτά προσφέρονται μέσω e-learning και απευθύνονται τόσο σε πτυχιούχους, όσο και σε αποφοίτους λυκείου.

Στα Προγράμματα αυτά διδάσκουν ή/και συμμετέχουν με εκπαιδευτικό υλικό, διδάσκοντες και από άλλα Α.Ε.Ι της χώρας ή του εξωτερικού.
 
Με την ολοκλήρωση του κάθε κύκλου σπουδών χορηγείται Πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα στην ενημερωτική σελίδα Προγράμματα επαγγελματικής επιμόρφωσης και εξειδίκευσης e-learning από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου

via

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...